Examens

Bij de RIS lesmethode doorloop je vier praktijkonderdelen. Het gaat om de volgende modules:

Module 1: Voertuigbediening en voertuigbeheersing

Module 2: Beheersing van eenvoudige verkeersmanoeuvres en verkeerssituaties

Module 3: Complexe voertuigbediening en beheersing van complexe verkeersmanoeuvres en situaties

Module 4: Veilige en verantwoorde verkeersdeelname


Elke module wordt afgesloten met een toets waarvan het resultaat in je RIS praktijkboek wordt gezet.

Module 1 en 2 Deze toetsen worden tijdens de rijles afgenomen door je eigen rij-instructeur.

Module 3 Deze toets heet de TussenTijdseToets (TTT) en die wordt afgenomen door een examinator van het CBR. Deze toets vindt doorgaans plaats op 75% - 80% van je totale lestijd. Met deze toets kun je vrijstellingen behalen voor de bijzondere verrichtingen op het CBR-rijexamen.

Deze toets kan pas afgenomen worden als je je theoriecertificaat hebt behaald.

Module 4 wordt afgesloten met het officiële CBR-rijexamen. 

JE RIJSCHOOL MACHTIGEN

Om je aan te melden bij het CBR voor een examen, moet de leerling hiervoor de rijschool machtigen. Dit machtigen doe je op de website van het CBR.

Je DigiD moet dan al wel geactiveerd zijn.


Soms lukt het niet om je DigiD (tijdig) te activeren.

Dit is wat het CBR hierover schrijft:

Meer info over DigiD kun je vinden bij

MEER INFO OVER...